TS BS Nguyễn Hoàng Đức

Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM


Hồ sơ cá nhân Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức


Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 1998. Từ năm 1999 đến 2003, Bác sĩ Đức là Bác sĩ Nội trú, Khoa Niệu B, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM). Năm 2004, sau khi hoàn tất chương trình đào tạo Sau Đại học (Nội trú Bệnh viện, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 Ngoại Tiết niệu và Thạc sĩ Y Học), Bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức làm việc toàn thời gian tại Khoa Niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Tháng 7/2012, Bác sĩ Đức tham gia khám chữa bệnh tại Khoa Niệu Bệnh viện FV (TP HCM) và được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Tiết Niệu - Nam Học Bệnh viện FV từ ngày 1/7/2014 đến 31/5/2016. 

Xem thêm...

Trang chủ Giới thiệu Dành cho BS chuyên khoa Dành cho bệnh nhân Download Liên hệ